Partner pro poškozené logo
Jsme specialisté na náhradu škody
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod
Jsme specialisté na odškodnění z dopravních nehod

Jak získat od roku 2016 maximální odškodnění za újmu na zdraví nebo pozůstalost?

Především je nutné mít kvalitní advokátní zastoupení a kvalitní znalecké posudky z oboru zdravotnictví. Partner Pro Poškozené spolupracuje s renomovanými advokáty, lékaři a znalci, kteří jsou špičkami ve svých oborech a především
v oblasti pojistného práva.

Nevinní účastníci dopravní nehody, kteří utrpěli těžkou újmu na zdraví, musí být řádně odškodněni. Jestliže právní zastoupení bylo v předchozích letech výhodou, od 1. 1. 2014 je nutností! Boj s pojišťovnou, která se při uzavírání pojistných smluv usmívá, se v mnoha případech s uplatněním nároku škody promění v nečinnou kamennou tvář
bez porozumění.

Využijte našich služeb, a my Vás společně s naším týmem zkušených odborníků přesvědčíme, že i pojišťovny
mají své povinnosti, které paradoxně na úkor svých klientů záměrně neplní.